Galacturia teriminin tıbbi anlamı; n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.