Galeanthropy teriminin tıbbi anlamı; n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.