Galena teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.