Galenic Medicine teriminin tıbbi anlamı; Galen'in lieri sürdüğü görüş ve bilgilere dayanan tıp öğretisi, Galen tababeti;