Galenics teriminin tıbbi anlamı; n. Nebati ilaçlar.