Galenism teriminin tıbbi anlamı; n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.