Galeropia teriminin tıbbi anlamı; n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.