Galloping teriminin tıbbi anlamı; a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).