Gallop-Rhythm teriminin tıbbi anlamı; n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.