Galvanization teriminin tıbbi anlamı; n. Galvanik cereyanla tedavi.