Galvanofaradization teriminin tıbbi anlamı; n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.