Galvanometer teriminin tıbbi anlamı; n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.