Galvanomuscular teriminin tıbbi anlamı; a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.