Gametogony teriminin tıbbi anlamı; n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.