Gametology teriminin tıbbi anlamı; n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.