Gamogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Cinsel reprodüksiyon.