Ganglioma teriminin tıbbi anlamı; n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.