Ganglion Renalia teriminin tıbbi anlamı; Böbrek gangliyonları.