Ganglion Sacralia teriminin tıbbi anlamı; anat. Sakral erimde aşağıya doğru inildikçe küçülen dört boğum.