Ganglion Splanchnicum teriminin tıbbi anlamı; anat. IX. göğüs omuru düzeyinde yer alan ara boğum.