Gargle teriminin tıbbi anlamı; v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.