Gargling teriminin tıbbi anlamı; n. Cee: gargarism.