Garrot teriminin tıbbi anlamı; n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.