Gasometry teriminin tıbbi anlamı; n. Gaz ölçme bilgisi.