Gastral teriminin tıbbi anlamı; a. Mide ile ilgili.