Gastric Lavage teriminin tıbbi anlamı; Tüp yoluyla sıvı sevkederek mideyi yıkama, mide lavajı;