Gastrocoloptosis teriminin tıbbi anlamı; n. Mide ve kolon düşüklüğü, mide ve kolon'un normal yerine oranla aşağıya sarkması hali.