Gastroduodenostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.