Gastroenterostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.