Gastrohyperneuria teriminin tıbbi anlamı; n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.