Gastroileitis teriminin tıbbi anlamı; n. Mide ve ilyumun iltihabı.