Gastromegaly teriminin tıbbi anlamı; n. Mide genişlemesi, gastromegali.