Gastromenia teriminin tıbbi anlamı; n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).