Gastroparalysis teriminin tıbbi anlamı; n. Mide felci.