Gastropathy teriminin tıbbi anlamı; n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.