Gastroplegia teriminin tıbbi anlamı; n. Mide fecli.