Gastropylorectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.