Gelose teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).