Gely's Operation teriminin tıbbi anlamı; Barsak dikilmesi;