Gemellus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.