Gemmate teriminin tıbbi anlamı; a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren