General Hospital teriminin tıbbi anlamı; Genel hastalık bakılan hastane.