General (Internal Subjective) Sensational teriminin tıbbi anlamı; İç tesirlerle duyulan heyecan;