General Pathology teriminin tıbbi anlamı; Genel patoloji.