Geniculum teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. geniculi). Diz, dizcik