Genual teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.