Genus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.