Genyantralgia teriminin tıbbi anlamı; n. Üstçene sinüs ağrısı.