Germinal Epithelium teriminin tıbbi anlamı; 1. Embriyonal gelişim devresinde dişide overlerin, erkekte testislerin üzerini örten hücre tabakası; 2. Yetişkinde over7in üzeriin örten tabaka;