Gluten teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.